Author's posts

EFT: Skróty z akcji #1

DayZ: Tak się bawi s0s #59

▶ DTube

Star Citizen: Battle Royale with Avenger Stalker #1

▶ DTube

DayZ: PVP #01

▶ DTube

DayZ: Tak się bawi s0s #58

▶ DLive ▶ DTube

Star Citizen 3.0: Mustang vs. pirates (PU)

D.Tube – Star Citizen 3.0: Mustang vs. Pirates (PU)

Star Citizen 3.0: I borrowed Retaliator

D.Tube – Star Citizen 3.0: I borrowed Retaliator

Star Citizen 3.0: Failed landing approach with Constellation

▶ D.Tube – Star Citizen 3.0: Failed landing approach with Constellation

Star Citizen 3.0: I borrowed Constellation

▶ D.Tube – Star Citizen 3.0: I borrowed Constellation

Star Citizen 3.0: Wycieczka do ArcCorp #2